泰国头条新闻社讯 เมื่อเช้าวันที่ 19 กันยายนศูนย์วิจัยวัฒนธรรม (กฎหมาย) จีน-ไทยมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี ได้จัดพิธีเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการณ ห้องประชุมชั้น 1 ตึกสำนักงานการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี (วิทยาเขตเซียงซือหู) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.เซี่ยซ่างกั่ว (Xie Shangguo)อธิการบดีมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซีพร้อมด้วยน.ส. เบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองหนานหนิง ร่วมเปิดตัวศูนย์วิจัยวัฒนธรรม (กฎหมาย) จีน-ไทย

ศาสตราจารย์ ดร.เซี่ยซ่างกั่ว กล่าวว่า มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซีมีข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์ในด้านภาษาไทยการวิจัยกฎหมายอาเซียนและด้านอื่น ๆ ซึ่งได้วางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการจัดตั้งศูนย์วิจัยวัฒนธรรม (กฎหมาย) จีน-ไทย หวังว่าในอนาคตภายใต้ความพยายามของทุกฝ่าย จะสร้างศูนย์วิจัยวัฒนธรรม (กฎหมาย)จีน-ไทยให้เป็นคลังสมองแบบใหม่ที่มีบูรณาการการทำงานทั้งสี่ด้าน ได้แก่ นวัตกรรมทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและกฎหมาย การฝึกอบรมบุคลากร การเจรจาและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ มุ่งมั่นที่จะสร้างความก้าวหน้าเชิงสร้างสรรค์ในด้านการแลกเปลี่ยนและการวิจัยเศรษฐกิจ กฎหมายและวัฒนธรรม เพื่อทุ่มเทภูมิปัญญาและกำลังของมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซีให้แก่การพัฒนาความร่วมมือทางกิจการกฎหมายและความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างจีนกับไทยในระยะยาว

น.ส. เบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซีได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพจำนวนมากสำหรับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างจีนและไทย และการจัดตั้งศูนย์วิจัยวัฒนธรรม (กฎหมาย) จีน-ไทย จะเป็นกลไกสำคัญอีกหนึ่งกลไกในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนกับไทย โดยมุ่งหวังว่าในอนาคตศูนย์วิจัยฯ จะผลักดันให้ไทยและจีนมีความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่ง มั่นคง และการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางกฎหมายอย่างลึกซึ้ง

ระหว่างพิธีเปิดศูนย์ฯ มูลนิธิการศึกษามหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซีและสํานักงานกฎหมายหัวเหวิน (ประเทศไทย) จํากัด ได้ร่วมลงนามในสัญญาบริจาคเงินโดยสํานักงานกฎหมายหัวเหวิน(ประเทศไทย) จํากัดได้บริจาคเงินจำนวน100,000 หยวนให้กับมูลนิธิการศึกษามหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี และบริษัท NY GLOBAL TRANSPORT CO.,LTDอุดหนุนเงินทุนจำนวน 100,000 หยวนให้กับศูนย์วิจัยวัฒนธรรม(กฎหมาย) จีน-ไทยเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างและพัฒนาศูนย์วิจัยฯ นอกจากนี้ ดร.หลีชุน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้แทนนักวิจัยชุดแรก ซึ่งปัจจุบันนี้นักวิจัยทั้ง 7 ท่าน ล้วนมีประสบการณ์ในด้านการแลกเปลี่ยนการศึกษาในต่างประเทศ และนักวิจัยหลายคนได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย

นายเซี่ย หมิงเฉียง (Xie Mingqiang) ผู้อำนวยการศูนย์ติดต่อธุรกิจไทยในประเทศจีนนายล่าย ผิงเซิง (Lai Pingsheng) กรรมการผู้จัดการบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ เขตพื้นที่กว่างซีนายหวาง กั๋วผิง(Huang Guoping) ผู้จัดการบริษัทNY GLOBAL TRANSPORT CO.,LTD  นาง หวางเสีย (Wang Xia) นักลงทุนจากสํานักงานกฎหมายหัวเหวิน(ประเทศไทย) จํากัด นายเน่ ซินหยู่ (Nie Xinyu) หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของคณะกรรมการส่งเสริมการค้ากว่างซี นายเหวย เหลียงกาง (Wei Lianggang) รองประธานสภาทนายความกว่างซี  นายจุงหง (Zhong Hong) ผู้อำนวยการคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการเป่ยไห่  นายเฉิน เหวินเฟิง (Chen Wenfeng) ผู้อำนวยการสำนักข่าว Guangxi Rule of Law Daily และนายเย่ก้วยหมิง (Yue Guining) ผู้อำนวยการศูนย์ไทยศึกษาสถาบันจีน-อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยกว่างซี ฯลฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิด

ภายหลังพิธีเปิด แขกผู้มีเกียรติได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึกภายใต้หัวข้อ”กลไกในการร่วมสร้างด้านการขยายธุรกิจกฎหมายและความร่วมมือระหว่างจีนกับไทย”ทุกท่านเชื่อว่าศูนย์วิจัยวัฒนธรรม(กฎหมาย) จีน-ไทย จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างและการพัฒนาการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวัฒนธรรมกฎหมายจีน-ไทย ทำให้การวิจัยทางกฎหมายจีน-ไทยผสมกับการเจรจาทางการเมืองการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสาขาอื่น ๆ ระหว่างจีนและไทยโดยผ่านการทำงานร่วมกันของหลายฝ่ายร่วมเสริมสร้างแพลตฟอร์มบริการทางกฎหมายจีน-ไทยและการรวบรวมทรัพยากรขยายกลไกใหม่ในการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศของบริการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศและมุ่งมั่นที่จะสร้างศูนย์ฯ ให้เป็นศูนย์วิจัยระดับชาติในประเทศไทยศึกษาและอาเซียนศึกษา ซึ่งมีบูรณาการการทำงานทั้งสี่ด้าน ได้แก่ นวัตกรรมทางวิชาการ การฝึกอบรมบุคลากร การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศบริการให้คำปรึกษาด้านนโยบาย และการบริการข้อมูลเพื่อขยายการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางกฎหมายระหว่างจีนกับไทยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ยกระดับการเสริมสร้างหลักนิติธรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ และส่งเสริมการไปมาหาสู่กันอย่างฉันมิตรระหว่างจีนกับไทย

ภาพถ่ายของแขกผู้มีเกีรยติที่เข้าร่วมพิธีเปิด
ศาสตราจารย์ ดร.เซี่ยซ่างกั่ว (Xie Shangguo) อธิการบดีมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซีพร้อมด้วย น.ส. เบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วมเปิดตัวศูนย์วิจัยวัฒนธรรม(กฎหมาย)จีน-ไทย
สํานักงานกฎหมายหัวเหวิน(ประเทศไทย) จํากัด ได้บริจาคเงินจำนวน 100,000 หยวนให้กับศูนย์วิจัยวัฒนธรรม (กฎหมาย) จีน-ไทย
บริษัท NY GLOBAL TRANSPORT CO.,LTD อุดหนุนเงินทุนจำนวน 100,000 หยวนให้กับศูนย์วิจัยวัฒนธรรม (กฎหมาย) จีน-ไทย
ดร.หลีชุน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้แทนนักวิจัยชุดแรก
เว็บไซต์ทางการและ QR Code ของศูนย์วิจัยวัฒนธรรม (กฎหมาย)จีน-ไทย

发表评论